De evolutie van de ijsbeer

Vroeger waren er alleen maar bruine beren. Bruin is een handige kleur, dan val je in het bos niet op bij het jagen. Dan heb je meer kans om te eten en meer kans om te overleven. Maar op een dag brak er een ijstijd aan. En sommige beren besloten te gaan jagen op het ijs. Daar is bruin geen handige kleur. Want je valt erg op. Sommige van deze beren lukte het toch nog om kinderen te krijgen. Die mag je niet tekenen. Die kinderen werden soms wat lichter of donkerder dan de moederbeer. De lichte kinderen hadden de meeste kans om te overleven op het ijs. Sos, kijk wat denk je? Die beer met die donkere vacht...die kan veel minder goed een prooi vangen daar. Dus die bruine beer is dood voordat hij kinderen krijgt. En deze lichte is de beste jager, want die valt het minste op. Die kan het meeste voedsel vangen, daarom krijgt hij twee kinderen. Deze krijgt nog twee kinderen? En deze dan? Vier. Vier kinderen. Zo. De liefste kinderen waren het allerbeste in het jagen. Dus die kregen de meeste kinderen en die waren weer iets lichter dan de oorspronkelijke bruine beer. Zo werd de bruine beer die in de sneeuw leefde van generatie op generatie, over duizenden jaren steeds lichter en lichter tot er uiteindelijk de witte beer werd geboren. De ijsbeer. Zijn alle diersoorten zo ontstaan? Alle eigenschappen van planten en dieren hebben we dankzij evolutie. Nice. Wat een werk.