Waarom is steenkool slecht voor het klimaat?

Vieze stroom wordt gemaakt door het verbranden van kolen. Kolen zijn hard geworden resten van dode planten en dieren die al jarenlang in de grond opgeslagen liggen. Door deze kolen te verbranden, wekken we energie op. En daar kunnen we elektriciteit van maken. We noemen dit vieze stroom, want er komt bij het verbranden van die kolen ook heel veel CO2 vrij. En dat is niet zo goed voor onze aarde. Als er opeens geen elektriciteit meer uit het stopcontact komt. Hoe moet je dan je telefoon of tablet opladen? En toch leefden mensen eeuwenlang zonder elektriciteit. Zij verlichtten hun huizen met kaarsen en schreven elkaar brieven. Pas tijdens de industriele revolutie in de 19e eeuw namen machines het werk van mensen over. De eerste fabrieken werden gebouwd. Overal verschenen hoge schoorstenen waar dikke rookpluimen uit kwamen. Niemand dacht na over het milieu. En inmiddels staat de hele wereld vol met kolencentrales. Iedere dag worden zwarte kolen verbrand, zodat jij kunt appen en filmpjes op je tablet kunt kijken. Appy. Gappie. Hee hallo. Luister, we hebben je nodig voor iets belangrijks. Waarom is het verbranden van kolen zo slecht voor de aarde? Omdat er CO2 bij vrijkomt. Door alles wat we doen, produceren we CO2. En CO2, dat is heel grappig, maar de kern van CO2 is koolstof. En koolstof zit in alles. Het zit in jou, in jou, in die tafel. Waarom is CO2 dan zo'n groot probleem? Omdat we de koolstofkringloop veranderen als mens. Koolstofkringloop? Ja. Kom, ik laat het zien. Koolstof zit dus echt overal op aarde. Het zit in bomen, het zit in de oceaan opgelost en het zit ook in de atmosfeer, de laag lucht die om de aarde heen zit. De natuurlijke bron van koolstof in de atmosfeer, dat zijn vulkanen. Als die uitbarsten, dan brengen ze CO2 in de lucht. En die CO2 lost bijvoorbeeld op in de oceanen. En andere CO2 wordt opgenomen door bomen. En van die bomen, en dat is wel interessant, zal een gedeelte fossielen worden, in het diepe van de aarde. En dat is de natuurlijke koolstofkringloop. Maar nu verstoren wij die natuurlijke kringloop. Een gedeelte van die fossielen zit in de grond, als kolen, olie en gras. En die halen wij nu als mens massaal uit de grond. We brengen ze naar kolencentrales. En daar verbranden we die fossiele brandstoffen, om energie te genereren. En er komt zo veel CO2 vrij dat het niet allemaal meer kan worden opgelost in oceaanwater. Ho.En het kan ook niet allemaal opgenomen worden door bomen. En daardoor blijft heel veel van die extra CO2 in de atmosfeer.