Waarom worden herten in de Oostvaardersplassen afgeschoten?

Kijk eens, Matthijs! Dit is nou ongerepte natuur. De Oostvaardersplassen. Vet. Is dit ongerepte natuur? Dit is ongerepte natuur. Mooi he? Ligt er daarom zoveel stront? Ze gaan hier lekker hun gang. Dat is wel ongerept. Wat is dit? Ieuw. Is dat een dood hert? Moeten we de boswachter bellen? We moeten melding maken. Daar komt hij, we gaan het zeggen. Hallo! Er ligt hier een dood hert. Dat klopt, ik zie het. Is dit oke? Wat is er gebeurd? Hoe kan dit? In dit gebied kun je dode dieren tegenkomen. In de meeste gevallen zijn ze geschoten. Geschoten? Ja. Zitten hier stropers? Het is toch een beschermd natuurgebied? Ja. Maar onze faunabeheerders zorgen dat er niet te veel herten in het gebied komen. Dus die schieten ook dieren. Jullie schieten dus zelf de herten die hier staan? Jullie eigen herten? Ja, er is bepaald dat er hier een aantal dieren mag lopen. Als het er meer zijn, moeten we een populatiebeheer doen. Hoeveel dieren er in een gebied leven, dat is hun populatie. We hebben populaties edelherten. Populatiebeheer? Je wilt de hoeveelheid dieren controleren? -Ja. Kunnen we er ook een paar zien die wel leven? Daar hebben we behoefte aan. Die hebben we gelukkig ook volop in het gebied. -Gelukkig. Zullen we de auto in? -Ja, graag. Zijn dat herten? Ja. -Oeh, wat veel! Dat is een mannetje. Die beschermt de kudde. Kijk hem daar staan, alfamannetje. Vind jij dat mooie beesten? Supermooi. Moet je kijken, ze gaan van daar tot daar. Het zijn zulke mooie dieren, waarom moeten ze dan geschoten worden? Soms kun je je dat moeilijk voorstellen. Maar wat gebeurt er met dieren die in een gebied leven? Ze krijgen elk jaar jongen en de populatie blijft groeien. Nu is bepaald dat er voor dit gebied een bepaald aantal, 490, hier mag leven. Dan moet je daarop gaan beheren. Wat zou er gebeuren als je niet zou beheren? Dan bepaalt de natuur hoeveel dieren er leven. Bij een strenge winter gaan er meer dieren dood. Bij een zachte winter blijven er meer dieren leven. Eigenlijk bepaalt dan hoeveel voedsel er in een gebied is hoeveel dieren er kunnen leven. En hoeveel herten leven er nu hier? Het is een ruwe schatting, maar ik denk iets meer dan 2300. 2300?? -Wow! Een ideaal gezien moet dat aantal worden teruggebracht naar 490 edelherten. Ja. -Dat betekent dat er meer dan 1800 herten moeten worden afgeschoten? Ja. Dat zijn bizarre getallen. -Wat? Dus eigenlijk kiezen we ervoor, in plaats van 2200 herten die moeite hebben om de winter door te komen...omdat ze moeten hopen of er genoeg voedsel is...voor 490 gezonde, sterke herten die het overleven. Ja, dat is het precies. Zie je? Effe lekker. Dat hebben wij bepaald als mensen. Lekker ongerepte natuur. Niet echt, nee. Moeten mensen zich er echt zo mee bemoeien? Wij hebben dit gebied gemaakt. Dus zijn we er verantwoordelijk voor dat het op een goede manier beheerd wordt. Hebben wij dit gebied gemaakt? Ja, als je hier ruim 60 jaar geleden kwam, was dit nog zeebodem. Dit was de Zuiderzee. Oooooooh! Halverwege de vorige eeuw maakten de Nederlanders nieuw land. Op dat land creëerde men tevens de Oostvaardersplassen. Een weids en wonderschoon natuurgebied. Daar werden verscheidene diersoorten uitgezet. Daarna liet men het gebied met rust. Zo ontstond een fraai stukje Hollandse ongerepte natuur. Maar moeten we schieten? Zijn er geen andere manieren? Ja, als er te weinig eten is, kunnen we dan niet gewoon extra eten geven? Als je dat zou doen, blijft de populatie groeien. Want de zwakke dieren vallen dan niet uit. Die sterven niet, omdat er genoeg voedsel is. En uiteindelijk past het echt niet meer in het gebied. Dan staat het hele gebied vol. Met bijvoeren maak je het erger? Is schieten dan echt de enige mogelijkheid? Er moet beheerd worden. En dit is de manier van beheer die hier gekozen is. Is het met het afschieten van die herten dan opgelost? Is het dan klaar? Nee, want je houdt dat dieren jongen krijgen. De populatie blijft groeien. We doen wat in heel Nederland, in heel Europa gebeurt. Er wordt op populaties beheerd. Als het er meer zijn dan het er mogen zijn, moet er worden ingegrepen. Met afschot wordt de populatie dan verkleind. Blijven schieten dus. Ja. Ik blijf het lastig vinden. Het is ook lastig. Het is vooral voor jullie lastig, want jullie hebben nog 1700 herten te gaan. Inderdaad. Succes met die moeilijke taak. Dank je wel. Dankjewel. Graag gedaan. Doeg.