Energie uit steenkool

Matthijs, waar komt stroom vandaan? Eh, uit het stopcontact? Fout. Stroom komt uit een elektriciteitscentrale. Zoals deze fabriek met die prachtige rookpluimen. Prachtig? Behoorlijk goor. Maar waar is die rook eigenlijk voor? Hele goede vraag. Om stroom op te wekken hebben we brandstof nodig. En in deze fabriek zijn dat steenkolen. Sorry. In de fabriek zit een hele grote bak met water. Vandaar die fluitketel. Precies. Wat gebeurt er met het water in deze fluitketel? Door die hitte wordt dat stoom. Ja. En die stoom wil door die hals naar buiten. Ja. En daar zit een klein gaatje in en daar staat zoveel druk op...Daardoor komt die fluittoon. Omdat het naar buiten wil. Precies. Datzelfde gebeurt in deze fabriek. Het verschil is dat we geen fluitketel hebben, maar een propellor. Die dus door de druk van de stoom begint te draaien. Energie opwekt via de dynamo...en daardoor heb ik een heerlijk muziekje. Ja...Maar Kief, sorry dat ik je nog heel even moet storen, maar...Waarom is dit dan zo slecht voor het milieu? Nou kijk, door de rook die uit deze pijp komt... Als je steenkool verbrandt komt er heel veel CO2 vrij. Koolstofdioxide. Ja. En te veel koolstofdioxide is slecht voor het milieu. Hm. Dus ook slecht voor die bomen? Ja. Slecht voor die plantjes? Ja. Slecht voor de bloemetjes? Ja. Ook slecht voor die vogel? Ja, het is slecht voor alles. Alles? Alles is echt veel, Kief. Wacht even... Dus omdat wij meer stroom nodig hebben...daarom moeten er grote schepen vol met kolen de hele wereld over varen. Die kolen worden verbrand in de centrale... en door grote pijpen komt er heel schadelijke rook uit. Omdat wij meer stroom nodig hebben komt er dus steeds meer CO2 in de lucht. Dus omdat wij meer stroom nodig hebben komt het moment...dat we de aarde kapotmaken steeds dichter bij? Ja. Op dit moment zijn er wereldwijd duizenden kolencentrales...die op volle toeren draaien. Maar waarom? Omdat dat makkelijk is. Gewoon omdat het goedkoper is. Maar wie heeft dat dan bedacht? De kolen. Waar komen die vandaan? Dat kan ik je laten zien. Go! Grom! Dino's zijn miljoenen jaren geleden overleden. Dus die liggen ergens overleden te zijn...en daar vallen allemaal bladeren overeen, en takken en aarde. En dit gaat zo miljoenen jaren door. Dus als hier ergens diep in de grond een dino ligt... Heel diep, hallo. Dan liggen daar dus veel planten en aarde overheen? Ja. Heel diep in de grond. Heel erg diep in de grond. En al die lagen van planten en aarde die hebben natuurlijk gewicht. Ja. Dus die die onderste bladeren hier die zijn dus...door al dat gewicht samengeperst... Tot steenkool. En dat noemen we een fossiele brandstof omdat het zo oud is als fossielen. Bijvoorbeeld de fossielen van dino's. Precies. Kief, zijn er nog meer fossiele brandstoffen? Ja. Aardolie.Oke.Een beetje hetzelfde verhaal als de steenkool. Ook samengeperste planten en bomen, maar dan onder de zee. Dat klinkt ook niet heel groen. Nee. Het veroorzaakt ook veel ellende. Als olieschepen lekken of booreilanden. En nog? Zijn er nog fossiele brandstoffen? Aardgas. Aardgas. Ja. Ja, zo. Oke, nou...Stel dat deze ballon een gasbel is. M-hm. En die... Kapot. Oke…Stel je voor dat deze ballon een gasbel is. Oke. Onder de grond natuurlijk. Je mag er wat aarde overheen gooien. Huppa. Yes. Oke. Nu hebben we aarde met een gasbel eronder. Wat gebeurt er nou als die gasbel weg is? Dan zakt alle aarde weg. Ja. Dat is dus heel vervelend als je hier woont toevallig. Ja. Tuurlijk. Daarom is aardgas ook van de lijst af.