Checkpoint Basecamp

zaterdag 14 januari 2023 om 17:40

Wie is er het minst bang? In deze test gaan de jongens en de meiden tegen elkaar strijden om te kijken wie er het beste bestand is tegen de vier grootste angsten: podiumvrees, hoogtevrees, angst voor het onbekende en angst voor kleine ruimtes. En Kinderen voor Kinderen komt langs om te helpen bij een van de testen.