Voor wie steek jij een kaarsje op?

Zaterdag is het Allerzielen!

Als er iemand van wie je houdt overlijdt, denk je natuurlijk veel aan die persoon. Zaterdag 2 november is het Allerzielen, de dag waarop overleden dierbaren worden herdacht. 'S avonds is er een speciale uitzending op tv 'Voor wie steek jij een kaarsje op?' met daarin portretten van mensen die overleden zijn, zoals dat van topmodel Lotte van der Zee. Je kunt op deze website een kaarsje opsteken om zo de herinnering aan een dierbare levend te houden.