Schoppen

BonteHond in coproductie met DOX

Voetbal is meer dan schoppen tegen een bal. Voetbal is meer dan sliden tegen een scheenbeen. Voetbal is meer dan trappen op iemands ziel.

Regel één: je bent altijd voor je eigen club. Regel twee: je bent altijd tegen de tegenstander. Regel drie: voetbal is oorlog en in een oorlog is alles geoorloofd. Want één ding is zeker: als wij de bal hebben, kunnen zij niet scoren.

SCHOPPEN is een theatrale voetbalchoreografie op locatie met tweeëntwintig spelers, één scheids en een reservebank. Een voorstelling waarin zelfs de scheidsrechter partijdig lijkt te zijn. En dat is heel normaal, want zeg nou zelf: tweeëntwintig spelers?! Je kan ze niet allemaal even lief vinden.

*Recensie Kinderjurylid Koen

*Recensie Kinderjurylid Niobe

*Recensie Kinderjurylid Lene

*Recensie Kinderjurylid Ammie

*Recensie Kinderjurylid Raúl