Veel gestelde vragen

  Pesten is in Nederland een groot probleem. Veel kinderen hebben ermee te maken. Om dat probleem bespreekbaar te maken en jongeren te helpen er iets aan te doen heeft de KRO-NCRV de game Iris ontwikkeld. 

 

Iris is een fictief karakter dat gepest wordt en appjes stuurt via Whatsapp. Vanzelfsprekend snapt de KRO-NCRV dat dit een andere mediavorm is dan u van ons gewend bent. Vandaar wat veelvoorkomende vragen en antwoorden.

 

Waar doet mijn kind precies aan mee?

Iris is een ‘guided dialoge’, dat wil zeggen een van tevoren geschreven verhaal dat zich ontvouwt via Whatsapp. Iris stuurt appjes en vraagt uw dochter en/of zoon om te antwoorden met Ja of Nee gedurende de Week tegen Pesten, zondag 18 september tot en met woensdag 21 september.

 

Wie zit er achter de chats?

Iris geen echt bestaand persoon, maar een virtueel karakter gebaseerd op echte verhalen. De verhaallijn is geschreven met hulp van kinderen uit de doelgroep en verrijkt met gesproken berichten, snapchats, video en foto’s. Het verhaal van Iris wordt beïnvloed door de reacties van de gebruiker en kan op vier verschillende manieren aflopen. Er is samen opgetrokken met verschillende stichtingen en organisaties die zich hard maken voor een veilig klimaat op school, on- en offline, waaronder Stichting School en Veiligheid - die de Week tegen Pesten initieert - Kikid, Respect Education Foundation, Nationale Academie voor Media en Maatschappij en De Kindertelefoon.

 

Wat is het doel van deze game?

De game zorgt voor een real life experience die kinderen aanmoedigt om inzicht te krijgen in hun eigen houding ten opzichte van pesten. Dat geldt zowel voor de pester als de gepeste. Op deze manier wordt een belevingswereld gecreëerd die dicht aanvoelt bij de doelgroep en het gesprek over pesten makkelijker maakt.

 

Wat moet mijn kind doen, wat wordt er van mijn kind gevraagd? Zet het tot actie aan?

Iris vraagt uw dochter of zoon te reageren met Ja of Nee. De reactie van de gebruiker beïnvloedt de koers van het verhaal. Er zijn 4 eindes mogelijk. We eindigen iedere dag met de volgende tekst:

Word je gepest of ken je iemand die gepest wordt? Praat er dan met iemand over die je vertrouwt. Niemand in de buurt? Neem dan contact op met De Kindertelefoon. Bel naar 0800 0432 of chat via www.kindertelefoon.nl

 

Wat gebeurt er met de gegevens (o.a. telefoonnummer) van mijn kind?

Check hier het privacy statement.

 

Hoe ver gaat Iris, waar valt ze mijn kind mee lastig (sociaal gevaar)?

Het engste wat er gebeurt in het script is dat Iris – afhankelijk van de keuzes van de gebruiker – van haar fiets wordt geduwd. Dat wordt ook weer omkleed met inhoudelijke gesprekken die de gebeurtenis plaatsen.

 

Wat vertelt mijn kind aan Iris?

Ze maakt uw kind deelgenoot van haar situatie. De zondagavond begint Iris om zich voor te stellen en geeft ze al een beetje weg waar ze mee zit. De pesterijen beginnen klein maar al snel staat de gehele klas tegenover Iris. Gedurende 3 schooldagen vraagt Iris met regelmaat advies.

 

Wat als mijn veel jongere kind een account aanmaakt?

We vragen aan het begin aan de deelnemer dat het kind toestemming van zijn/haar ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) vraagt.

 

Kan ik zelf deelnemen?

Ja, natuurlijk, u kunt het nummer van Iris vinden op www.helpiris.nl. Zodra u het nummer van Iris in de contactlijst van uw telefoon hebt opgeslagen, kunt u via Whatsapp ‘Iris AAN appen naar dit nummer. Mocht u niets meer van Iris willen ontvangen, app dan ‘Iris UIT’.

 

Hoe lang gaat het door, wordt er ook ’s nachts geappt?

Iris loopt gedurende gehele dagen. Iris appt niet ‘s nachts. Dit zijn de tijden van de laatst verstuurde appjes inclusief dagen:

Zondag 18 september 20:36

Maandag 19 september 20:35

Dinsdag 20 september 19:56

Woensdag  21 september 16:00