Steen

woensdag 26 september 2012 om 06:00

Hoewel het Kinderwetje van Van Houten in 1874 was ingevoerd, werkten kinderen nog steeds. Het Kinderwetje had in de praktijk zwakke kanten. Er was nauwelijks controle en op sommige terreinen, zoals in de landbouw, werd kinderarbeid nog wel toegestaan. In steen- en pannenbakkerijen werkten nog steeds hele gezinnen, omdat de ouders niet rond konden komen. Ondanks verzet van ouders en van de rijke burgerij werd in 1901 de leerplicht ingevoerd. Vanaf dat moment gingen de meeste kinderen naar school en werd dat ook gecontroleerd. Die controle is tegenwoordig een stuk strenger. Als je een paar keer te vaak spijbelt, krijg je straf of moet je zelfs, als je het echt bont maakt, naar de kinderrechter. Yannick (13) uit Emmeloord spijbelde ook te vaak, hij moet naar bureau Halt en krijgt een straf.