Zapp Anti Pest Club

Meidenvenijn

In groep 6 van een basisschool uit Zaandam die vandaag centraal staat, gaat het niet om één gepest kind, maar zijn meerdere kinderen de dupe. De klas is verdeeld in 'de jongens' en 'de meiden'. Bij de meiden zit het venijn. Zij vormen steeds verschillende clubjes, en sluiten steeds weer andere meisjes buiten. Er zijn al kinderen van school gegaan, vanwege de nare sfeer in de klas. De missie is om het hele klas lid te laten worden van de Anti Pest Club en de clubjesvorming en het pesten te stoppen. De vraag is of dat ook lukt.