Info voor Ouders

Pesten is in Nederland een groot probleem. Veel kinderen hebben ermee te maken. Om het probleem bespreekbaar te maken en jongeren te helpen er iets aan te doen heeft de KRO-NCRV de game 'Wij zijn LIT' ontwikkeld.

'Wij zijn LIT' is een groepsapp waarin een verhaal wordt verteld over pesten waaraan kinderen kunnen deelnemen. De groepsapp bestaat uit een aantal fictieve karakters die elkaar appjes sturen via Whatsapp. Vanzelfsprekend snapt de KRO-NCRV dat dit een andere mediavorm is dan u van ons gewend bent. Vandaar wat veelvoorkomende vragen en antwoorden.

Waar doet mijn kind precies aan mee?

'Wij zijn LIT' is een ‘guided dialoge’, dat wil zeggen een van tevoren geschreven verhaal dat zich ontvouwt via Whatsapp. De groepsapp verstuurt appjes vanuit verschillende personages en vraagt uw dochter en/of zoon om te antwoorden. De game kan gespeeld worden in de week voor en gedurende de Week tegen Pesten, van zondag 11 september tot en met vrijdag 25 september.

Wie zit er achter de chats?

De personages in de groepsapp zijn geen echte bestaande personen, maar een virtuele karakters gebaseerd op echte verhalen. De verhaallijn is geschreven met hulp van kinderen uit de doelgroep en verrijkt met gesproken berichten, video en foto’s. Het verhaal van 'Wij zijn LIT' wordt beïnvloed door de reacties van de gebruiker en kan daardoor een verschillend verloop hebben. Er is samen opgetrokken met verschillende stichtingen en organisaties die zich hard maken voor een veilig klimaat op school, on- en offline, waaronder Stichting School en Veiligheid - die de Week tegen Pesten initieert - KikidNationale Academie voor Media en Maatschappij en De Kindertelefoon.

Wat is het doel van deze game?

De game zorgt voor een real life experience die kinderen aanmoedigt om inzicht te krijgen in hun eigen houding ten opzichte van pesten. Op deze manier wordt een belevingswereld gecreëerd die dicht aanvoelt bij de doelgroep en het gesprek over pesten makkelijker maakt.

Wat moet mijn kind doen, wat wordt er van mijn kind gevraagd? Zet het tot actie aan?

De game vraagt uw dochter of zoon soms te reageren met Ja of Nee of een antwoord te geven op een open vraag (bijvoorbeeld 'van welke muziek hou jij?). De reactie van de gebruiker beïnvloedt de koers van het verhaal.  We eindigen iedere dag met de volgende tekst:

Word je gepest of ken je iemand die gepest wordt? Praat er dan met iemand over die je vertrouwt. Niemand in de buurt? Neem dan contact op met De Kindertelefoon. Bel naar 0800 0432 of chat via www.kindertelefoon.nl

Wat gebeurt er met de gegevens (o.a. telefoonnummer) van mijn kind?

Check hier het privacy statement.

Waar gaat de groepsapp over?

'Wij zijn LIT' vertelt vanuit groepsperspectief hoe iemand gepest wordt, wat de gevolgen daarvan kunnen zijn en wat je eraan kan doen om dit te voorkomen of te helpen oplossen. We proberen hiermee het bewustzijn bij kinderen te vergroten over de rol van social media bij pesten en hun eigen rol hierin.

Hoe ver gaat Wij zijn LIT (sociaal gevaar)?

Sexting (het verspreiden van naaktfoto's via social media) is een hot-item en ook dit wordt gebruikt in het verhaal. We laten zien hoe het verspreiden van een naaktfoto iemand kan raken en zelfs tot zelfmoord gedachten kan aanzetten. We monitoren de antwoorden die kinderen geven en mochten hier opvallende reacties bij zitten dan zal de redactie ingrijpen en de app stopzetten en/of contact opnemen. Tevens wordt de app elke dag afgesloten met een verwijzing naar De Kindertelefoon.

Wat als mijn veel jongere kind een account aanmaakt?

We vragen aan het begin aan de deelnemer dat het kind toestemming van zijn/haar ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) vraagt.

 

Hoe lang gaat het door?

Wij zijn LIT loopt gedurende gehele dagen en duurt in totaal 5 dagen. Je start op maandag en het eindigt vrijdagmiddag. Het is ook mogelijk nog een dag later, op dinsdag, in te stappen en dan eindigt het op zaterdagmiddag. Er wordt niet 's nachts geappt.